piątek, 9 września 2011

JAK SKUTECZNIE ZREALIZOWAĆ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ – CZĘŚĆ 2


Ponieważ np. w Krakowie jedynie 32% powierzchni miasta jest objęte planami zagospodarowania, jesteśmy (architekci, Inwestorzy) skazani na decyzje o ustaleniu warunków zabudowy (wz) – również w wielu innych miastach w Polsce. Zapisy decyzji wz są kluczowe dla ostatecznego kształtu inwestycji.


Nie zawsze jednak decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana, a jej zapisy nie zawsze muszą być korzystne dla Inwestora. I nie chodzi wyłącznie o podstawowe kryteria umożliwiające wydanie decyzji o warunkach zabudowy (sformułowane w Art. 61, ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Mamy na myśli również sposób realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach dlatego rozstrzygnięcia organów wydających decyzje wz są często zaskakujące dla Inwestorów. Omówimy kilka z nich na podstawie konkretnych przykładów.

Temat wymagał wstępu, który mógł wydawać się nudny dla czytelnika bądź Inwestora dobrze zorientowanego w temacie jednak prosimy pamiętać, że nawet doświadczeni Inwestorzy wydawali się zaskoczeni wieloma sytuacjami, o których napiszemy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz