piątek, 11 listopada 2011

ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD GRANICY DZIAŁKI – INTERPRETACJE PRAWNE

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, znajdującej się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się.

Nie dodano jednak czy chodzi o istniejący, czy projektowany poziom terenu. Może to i lepiej, bo co nie jest zabronione to jest dozwolone. Ale to oczywiście nie jest takie proste. Nie wiemy więc, czy jeżeli kondygnacja podziemna (zaprojektowana poza obrysem kondygnacji nadziemnej) wzniesiona jest, dajmy na to, o 1 m powyżej istniejącego terenu i zaprojektowano przekrycie jej warstwą ziemi, to czy skarpa pomiędzy projektowanym na stropie, a istniejącym terenem załatwia sprawę. Jeżeli załatwia, to dobrze. Ale może ktoś zapyta, czy otaczający teren to szczyt skarpy, czy jej podnóże. Jeżeli nie znamy odpowiedzi (a nie znamy przecież) to sprawę załatwi murek oporowy. I znowu najłatwiej dostosować krajobraz do budynku, a nie odwrotnie.

Piotr Wiśniewski, architekt

1 komentarz: