piątek, 28 października 2011

OBSŁUGA PARKINGOWA INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Plany miejscowe z założenia mają kreować ład urbanistyczny oraz regulować zasady obsługi komunikacyjnej, w tym obsługi parkingowej. Zapisy wielu MPZP wpływają jednak destrukcyjnie na realną szansę rewitalizacji wielu obszarów śródmiejskich, zwłaszcza w rejonach zabudowy zabytkowej. Przykładem może być sporządzany właśnie MPZP obszaru „Dębniki” w Krakowie. Zapisano w nim (dla jednego z wydzielonych terenów) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla zabudowy wielorodzinnej w ilości 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.

Niezabudowana przestrzeń w pierzei zabytkowych kamienic w Krakowie

piątek, 21 października 2011

RAPORT OKREŚLAJĄCY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY DZIAŁKI BUDOWLANEJ – CZĘŚĆ 2

Tym razem napiszemy o warunkach technicznych dostawy mediów, które definiują zakres realizacji infrastruktury technicznej dla inwestycji budowlanej. Z punktu widzenia postępowania dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy są one kluczowe.


czwartek, 20 października 2011

RAPORT OKREŚLAJĄCY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY DZIAŁKI BUDOWLANEJ – CZĘŚĆ 1

W nawiązaniu do poprzednich artykułów chcemy przybliżyć sposób przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości zabudowy działki budowlanej oraz aspekty prawne i lokalizacyjne wpływające na potencjał inwestycyjny nieruchomości.


sobota, 15 października 2011

DARMOWE USŁUGI DORADCZE


Zapraszamy do skorzystania z całkowicie bezpłatnej usługi konsultingowej polegającej na rzetelnej analizie możliwości przeprowadzenia inwestycji budowlanej. Jeżeli reprezentujesz developera branży budowlanej, firmę budowlaną, lub inne przedsiębiorstwo planujące inwestycję, remont, przebudowę lub zakup działki budowlanej – doradzimy i wskażemy potencjalne ryzyko. Otrzymasz raport wskazujący potencjał inwestycyjny działki budowlanej.

Piotr Wiśniewski, architekt
Wyślij maila lub zadzwoń: 608411900
W2 Architekci

poniedziałek, 3 października 2011

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANEJ – WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTEM

Wszystko zaczyna się w momencie podejmowania decyzji o zakupie terenu inwestycyjnego. Jednak to nie cena i lokalizacja działki budowlanej decyduje o sukcesie inwestycji, albo raczej nie w pierwszej kolejności. Decydujący jest potencjał inwestycyjny nieruchomości, który może być znikomy, pomimo atrakcyjnej ceny i znakomitej lokalizacji. Powodem są pułapki prawne w decyzjach o warunkach zabudowy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.