SŁOWNIK

Poniżej prezentujemy definicje pojęć użytych w artykułach oraz opisywanych w postaci skrótów. Staramy się, aby język artykułów był zwięzły i przystępny, dlatego prosimy o korzystanie z tego słownika. Prezentujemy w nich definicje haseł oznaczonych w artykułach kursywą.