środa, 6 czerwca 2012

FUSZERKA W PLANACH MIEJSCOWYCH

W jednym z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czytamy:

"Przy ustaleniu szczegółowych miejsc postojowych należy uwzględnić:
6) W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami / MN, MNU /, dla zapewnienia właściwego funkcjonowania
zamierzenia inwestycyjnego w obrębie działki budowlanej należy uwzględnić 2 stałe miejsca postojowe lub dwa garaże, albo jedno miejsce postojowe i jeden garaż."

Zapis ten wprost oznacza, że jeżeli na jednej działce budowlanej projektuje się kilka budynków mieszkalnych jednorodzinnych, to dwa miejsca postojowe (zdaniem autorów planu) są wystarczające dla zapewnienia właściwego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego.