środa, 6 czerwca 2012

FUSZERKA W PLANACH MIEJSCOWYCH

W jednym z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czytamy:

"Przy ustaleniu szczegółowych miejsc postojowych należy uwzględnić:
6) W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami / MN, MNU /, dla zapewnienia właściwego funkcjonowania
zamierzenia inwestycyjnego w obrębie działki budowlanej należy uwzględnić 2 stałe miejsca postojowe lub dwa garaże, albo jedno miejsce postojowe i jeden garaż."

Zapis ten wprost oznacza, że jeżeli na jednej działce budowlanej projektuje się kilka budynków mieszkalnych jednorodzinnych, to dwa miejsca postojowe (zdaniem autorów planu) są wystarczające dla zapewnienia właściwego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego.


Dodać należy, że wielu developerów realizuje obecnie inwestycje komercyjne w ramach budownictwa jednorodzinnego, polegające na sprzedaży wyodrębnionych samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych. Dla przykładu w jednym "bliźniaku" można zlokalizować 4 lokale mieszkalne, a takich budynków na jednej działce może być kilka.

Zespół W2 Architekci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz