poniedziałek, 19 września 2011

LINIA ZABUDOWY

W nawiązaniu do opisanej w poprzednim wpisie sytuacji: Podczas prac nad jedną z inwestycji otrzymaliśmy decyzję wz, w której czytamy: Nie wyznacza się obowiązującej linii zabudowy dla wnioskowanej lokalizacji, ponieważ jak wynika z analizy, na terenie objętym wnioskiem nie ma wykształconej jednoznacznej linii zabudowy. Zgodnie z §4 ust. 1, 2, 3, 4 rozporządzenia”.
Warto zaznaczyć, że cytowane rozporządzenie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) daje szczególne uprawnienia urzędnikowi przeprowadzającemu analizę, polegające na zastosowaniu ust. 4 na zasadzie uznaniowości. Dlatego pojawiają się tak istotne różnice w różnych decyzjach wz. Umiejętność rozpoznania tego typu zagrożeń jest kluczowa podczas prowadzenia inwestycji budowlanych.

Zespół W2 Architekci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz