piątek, 28 października 2011

OBSŁUGA PARKINGOWA INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Plany miejscowe z założenia mają kreować ład urbanistyczny oraz regulować zasady obsługi komunikacyjnej, w tym obsługi parkingowej. Zapisy wielu MPZP wpływają jednak destrukcyjnie na realną szansę rewitalizacji wielu obszarów śródmiejskich, zwłaszcza w rejonach zabudowy zabytkowej. Przykładem może być sporządzany właśnie MPZP obszaru „Dębniki” w Krakowie. Zapisano w nim (dla jednego z wydzielonych terenów) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla zabudowy wielorodzinnej w ilości 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.

Niezabudowana przestrzeń w pierzei zabytkowych kamienic w Krakowie

Oczywiście wszyscy mamy dość parkowania na chodnikach i ulicach czy na zieleńcach. Zarówno jako kierowcy, jak i piesi, dla których spacer po okolicy wydaje się mało atrakcyjny.
Nie podobają nam się również ziejące pustką niezabudowane przestrzenie w pierzejach zabytkowych kamienic, atrakcyjne jedynie dla miejscowych pijaczków oraz otwarte ściany szczytowe sąsiednich budynków atrakcyjne wyłącznie jako miejsce na nowe billboardy.

Zapisy takie sprawiają, że wybudowanie jakiegokolwiek obiektu na małej działce w zwartej zabudowie pierzejowej staje się niemożliwe. W dodatku wcale nie z powodu nadmiernej pazerności inwestora na powierzchnię do sprzedaży, ale często wyłącznie ze względów funkcjonalno - użytkowych i prawnych.
Dlatego pojawia sie pytanie:
Jaki może być kompromis pomiędzy Inwestorem (niekoniecznie prywatnym), a władzami miasta, które takimi zapisami w MPZP uniemożliwiają rewitalizację zabytkowych kwartałów zabudowy?


Piotr Wiśniewski, architekt

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz