piątek, 21 października 2011

RAPORT OKREŚLAJĄCY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY DZIAŁKI BUDOWLANEJ – CZĘŚĆ 2

Tym razem napiszemy o warunkach technicznych dostawy mediów, które definiują zakres realizacji infrastruktury technicznej dla inwestycji budowlanej. Z punktu widzenia postępowania dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy są one kluczowe.Nie wnikając zbyt głęboko w zagadnienia techniczne możemy otrzymać warunki techniczne określające konieczność realizacji:
 • Przyłączy.
 • Budowy lub rozbudowy sieci.

Jeżeli wystąpi konieczność budowy przyłączy – sprawa wydaje się dość prosta. Można je realizować na podstawie uproszczonych procedur zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych. Procedury te nie są czasochłonne i nie wpływają destrukcyjnie na harmonogram prac projektowych.

Jeżeli wystąpi konieczność budowy bądź rozbudowy sieci rozpoczyna się ciąg wydarzeń, które spędzają sen z powiek niejednemu projektantowi. (przypominam, że kontynuując poprzedni artykuł rozpatrujemy sytuację braku MPZP)
 1. Konieczność wystąpienia o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego (ULICP) lub uwzględnienie we wniosku o decyzję „wz” infrastruktury technicznej.
 2. Konieczność uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek, przez które będą przebiegać projektowane sieci.
 3. Uzgodnienie projektów sieci z jej dysponentem.
 4. Uzgodnienie przebiegu sieci z zarządcami terenów (np. z zarządcą drogi publicznej).
 5. Uzgodnienie przebiegu sieci w ZUDP.
 6. Uzyskanie odrębnego pozwolenia na budowę dla sieci projektowanych wg odrębnej decyzji ULICP.

Na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie, bądź nie, realizacji infrastruktury technicznej w ramach decyzji „wz”.

Z naszych doświadczeń wynika, że wyodrębnienie tego zakresu jako oddzielnej inwestycji i objęcie jej odrębną decyzją ULICP jest dużym ułatwieniem proceduralnym. W takiej sytuacji decyzja "wz" nie jest „obciążona” zbyt dużym zakresem inwestycji, co ogranicza liczbę stron w postepowaniu i ryzyko wystąpienia protestów. Dwa postępowania administracyjne (o wydanie decyzji „WZ” i „ULICP”) toczą się równolegle i mogą być zakończone w krótkim czasie.

Zwracamy uwagę na fakt, że konieczność realizacji infrastruktury technicznej (rozbudowy bądź budowy sieci infrastrukturalnych) znacznie obciąża budżet inwestycji i może ją skutecznie zablokować jeżeli trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny prywatne.

Piotr Wiśniewski, architekt

1 komentarz:

 1. Gdzie tam jeszcze do urządzania, ale na wszystko przyjdzie czas:) Ja teraz wybieram meble kuchenne, nie jest to prosty wybór.

  OdpowiedzUsuń